UNGDOMAR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
ONLINE-UNDERVISNINGSFUNKTIONER

Vägen mot målet, som är en värld där människor behandlar varandra med respekt och värdighet, går genom effektiv undervisning. Många människorättsorganisationer inriktar sig på forskning och stöd till offren för övergrepp. Internationella ungdomar för mänskliga rättigheter kompletterar detta arbete genom att ta itu med dessa frågor med hjälp av undervisningsmaterial och aktiviteter.

Därför erbjuder vi YHRIs online undervisningswebbsajt gratis till pedagoger.

Undervisningspaketet ungdomar för mänskliga rättigheter har utformats för grundskolans låg-, mellan- och högstadieelever samt gymnasieelever. Det kan användas som en fullständig kurs eller som komplement i en annan kursplan. Målsättningen är att engagera elever i frågor som rör mänskliga rättigheter och erbjuda dem möjligheter att använda principerna för mänskliga rättigheter.

Även om detta material främst riktar sig till lärare, är det lika användbart för ledare av ungdomsgrupper – både religiösa och sekulära – som för handledare och föräldrar.

Undervisningspaketet innehåller en fullständig utbildarhandledning, dokumentärfilmen Berättelsen om mänskliga rättigheter, 30 prisbelönta infoannonser som illustrerar de 30 mänskliga rättigheterna, musikvideon UNITED, flera exemplar av de två häftena Vad är mänskliga rättigheter? och Berättelsen om mänskliga rättigheter. Detta material erbjuds gratis tillsammans med ett fullständigt undervisningssystem online för utbildare och lärare.

Det har visat sig i många olika miljöer att varje person som är engagerad och arbetar med ungdomar kan använda detta material för att öka deras medvetenhet om mänskliga rättigheter. Skapa ditt onlineklassrum idag!

 


 

Här följer några av de bekräftelser från myndighetspersoner och utbildare som inkommit angående Ungdomar för mänskliga rättigheters utbildningsprogram, dess material och Undervisningspaketet ungdomar för mänskliga rättigheter:

”Detta paket har verkligen hjälpt mig. Innan Ungdomar för mänskliga rättigheter, förstod jag inte skillnaden mellan en rättighet och ett privilegium. Handledningen är kortfattad och lätt att läsa – den klargjorde mina rättigheter, och efter att ha läst igenom den hade jag inga fler frågor eller tvivel. Jag tycker det är fantastiskt bra att ni har tagit FNs långa, mångordiga dokument och kortat ner det till trettio korta budskap. Hela det ursprungliga dokumentet avskräckte mig från att vilja läsa det, och jag är säker på att det inte är många tonåringar som skulle sätta sig ner och läsa igenom det i sin helhet. Jag tackar er och alla vid Ungdomar för mänskliga rättigheter innerligt för att ni gjort detta lättillgängligt för alla tonåringar.”
– E.B., elev, St. Louis, Missouri, USA

”Tack vare era anmärkningsvärda undervisningverktyg – som inkluderar videopresentationerna av de 30 artiklarna i den allmänna förklaringen och det medföljande undervisningmaterialet om mänskliga rättigheter – och genom era spännande elevprojekt som syftar till att ge ungdomar ledarroller inom sina närområden, är Ungdomar för mänskliga rättigheter och dess Liberia-avdelning viktiga röster i Liberias process att lära sig om mänskliga rättigheter.” – Förtroendevald, Republiken Liberia

”Det åttonde distriktet välkomnar det arbete som Ungdomar för mänskliga rättigheter har inlett för att utbilda och rusta våra ungdomar till att bli förespråkare för mänskliga rättigheter. Er organisations kreativitet i att sprida budskapet om de mänskliga rättigheterna med väggmålningsprojekt, ungdomskonferenser, internationella turnéer, uppsats- och konsttävlingar och distribution av häftet Vad är mänskliga rättigheter? på många olika språk, förtjänar definitivt beröm. De angivna verksamheterna är ett bevis på den hängivenhet med vilken många frivilliga tar sig an arbetet för Internationella ungdomar för mänskliga rättigheter.” – B.C.P., Stadsfullmäktigeledamot i Los Angeles

”Jag har granskat infoannonsvideon som skildrar de 30 rättigheterna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och de tillhörande publikationer som ni har gett mig. Jag är mycket imponerad av kvaliteten, både i utförande och kommunikation.

Jag skulle bli hedrad om jag fick föreslå att man införde dem som en officiell del av undervisningsprogrammet om mänskliga rättigheter i mitt land.” – J. R-H, Förtroendevald, Demokratiska republiken Östtimor

Online-utbildningens webbsajt är byggd för att underlätta flera inlärningsmiljöer genom att ge verktyg till både lärare och elever.

  <ul>
    <li>Lärare kan använda webbsajten för att genomföra undervisningsplanen med eleverna i klassrummet</li>
    <li>Handledare och hemlärare (lärare som undervisar sjuka elever i hemmet) kan hantera flera elever samtidigt och kan anpassa undervisningsplanen efter behoven hos vissa elever på avlägsna platser eller när undervisningen ges till en enskild elev.</li>
  <ul>

    Den fullständiga lektionsplanen är inbyggd i webbsajten för online-undervisningen, som ger alla verktygen för den fullständiga undervisningsplanen.

    Lärarguiden förser en med detaljerade instruktioner för varje steg av undervisningsplanen, bland annat ytterligare instruktioner för enbart läraren, och information om hur man bedömer elevernas prestationer.

     Lektioner anpassade för eleverna tillhandahålls på webbsajten, så att eleven kan följa med på sin egen dator (om han eller hon har en sådan tillgänglig); lektionerna är också lätta att använda för lärare närhelst han behöver dem.

  Avsnittet med anslagstavlan ger läraren möjlighet att anslå elevers föredömliga svar på tavlan, så att övriga elever kan se dem; han kan här också ge meddelanden till eleverna.

  En framstegstavla tillhandahålls så att du kan hantera dina elever, granska framstegen och ge betyg till varje elev.

  Tillkännagivanden och ett meddelandesystem ger möjlighet att skicka och ta emot meddelanden till enskilda elever.

  Dessutom ingår ett elev- betygssystem som ger möjlighet att betygsätta varje steg och skriva noteringar på varje.

  Alla Ungdomar för mänskliga rättigheters undervisningsvideor, häften och annat material kan laddas ner från webbsajten, och är i linje med lektionerna; videorna kan visas omedelbart: