gcui_va:yhri-feaure-iPhoneHead:gcui_va

UNGDOMAR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
UNDERVISNINGSFUNKTIONER FÖR IPHONEs

Vägen mot målet, som är en värld där människor behandlar varandra med respekt och värdighet, går via effektiv undervisning. Många människorättsorganisationer inriktar sig på forskning och stöd till offren för övergrepp. Internationella ungdomar för mänskliga rättigheter kompletterar detta arbete genom att ta itu med dessa frågor med hjälp av undervisningsmaterial och aktiviteter.

Undervisningspaketet ungdomar för mänskliga rättigheter har utformats för grundskolans låg-, mellan- och högstadieelever samt för gymnasieelever. Det kan användas som en fullständig kurs eller som komplement till en annan kursplan. Målsättningen är att engagera elever i frågor som rör mänskliga rättigheter och ge dem möjlighet att använda principerna för mänskliga rättigheter.

Även om detta material främst riktar sig till lärare, är det lika användbart för ledare av ungdomsgrupper – både religiösa och sekulära – som för handledare och föräldrar.

Applikationen ger tillgång till den fullständiga utbildarhandledningen, dokumentärfilmen Berättelsen om mänskliga rättigheter, 30 prisbelönta infoannonser som illustrerar de 30 mänskliga rättigheterna, musikvideon UNITED och flera exemplar av de två häftena Vad är mänskliga rättigheter? och Berättelsen om mänskliga rättigheter.

Det har visat sig i många olika miljöer att varje person som är engagerad och arbetar med ungdomar kan använda detta material för att öka deras medvetenhet om mänskliga rättigheter. Ladda ner appen och kör igång redan idag!

 


Här följer några av de bekräftelser från myndighetspersoner och utbildare som inkommit angående Ungdomar för mänskliga rättigheters undervisningsprogram, dess material och Undervisningspaketet ungdomar för mänskliga rättigheter:

”Detta paket har verkligen hjälpt mig. Innan Ungdomar för mänskliga rättigheter förstod jag inte skillnaden mellan en rättighet och ett privilegium. Handledningen är kortfattad och lätt att läsa – den klargjorde mina rättigheter och efter att ha läst igenom den hade jag inga fler frågor eller tvivel. Jag tycker det är mycket bra att ni har tagit FNs långa, mångordiga dokument och kortat ner det till trettio korta budskap. Hela det ursprungliga dokumentet avskräckte mig från att vilja läsa det, och jag är säker på att det inte är många tonåringar som skulle sätta sig ner och läsa igenom det i sin helhet. Jag tackar er och alla vid Ungdomar för mänskliga rättigheter innerligt för att ni gjort detta lättillgängligt för alla tonåringar.”
– E.B., elev, St. Louis, Missouri, USA

”Tack vare era anmärkningsvärda undervisningverktyg – som inkluderar videopresentationerna av de 30 artiklarna i den Allmänna förklaringen och det medföljande undervisningmaterialet om mänskliga rättigheter – och era spännande elevprojekt som syftar till att ge ungdomar ledarskapsroller inom sina närområden, är Ungdomar för mänskliga rättigheter och dess Liberia-avdelning viktiga röster i Liberias process att lära sig om mänskliga rättigheter.” – Förtroendevald, Republiken Liberia

”Det åttonde distriktet välkomnar det arbete som Ungdomar för mänskliga rättigheter har inlett för att informera och rusta våra ungdomar till att bli förespråkare för mänskliga rättigheter. Er organisations kreativitet i att sprida budskapet om de mänskliga rättigheterna med väggmålningsprojekt, ungdomskonferenser, internationella turnéer, uppsats- och konsttävlingar och distribution av häftet Vad är mänskliga rättigheter? på många olika språk, är definitivt lovvärt. Dessa nämnda verksamheter är ett bevis på den hängivenhet med vilken många frivilliga arbetar med Internationella ungdomar för mänskliga rättigheter.” – B.C.P., Stadsfullmäktigeledamot i Los Angeles

”Jag har tittat på infoannonsvideon som skildrar de 30 rättigheterna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och de tillhörande publikationer som ni har gett mig. Jag är mycket imponerad av kvaliteten, både i utförande och i kommunikation.

Jag skulle bli hedrad om jag fick föreslå att man införde dem som en officiell del av undervisningsprogrammet om mänskliga rättigheter i mitt land.” – J. R-H, Förtroendevald, Demokratiska republiken Östtimor


  <ul>
    <li>En fullt interaktiv klassrumsmiljö skapad för att underlätta flera undervisningsmiljöer, och som ger verktyg till både lärare och elev.</li>
    <li>Lärare kan använda appen för att genomföra undervisningsplanen med eleverna direkt i klassrummet</li>
    <li>Handledare och hemlärare (lärare som undervisar sjuka elever i hemmet) kan hantera flera elever samtidigt och kan anpassa undervisningsplanen efter behoven hos vissa elever på avlägsna platser eller när undervisningen ges till en enskild elev</li>
    <li>Lärare kan, tillsammans med eleverna, steg för steg, gå igenom undervisningsplanen, så som den beskrivs i kronologisk ordning på svarta tavlan, där eleverna kan skriva svaren på uppgifterna och skriva sina uppsatser</li>
  <ul>

  <ul>
    <li>Lektionsplanen är flexibel och anpassningsbar, vilket innebär att läraren kan anpassa materialet så att det passar för vilket klassrumsschema som helst eller arbeta med en befintlig undervisningsplan</li>
    <li>Dessutom ingår ett lärarhandledningsavsnitt som innebär att läraren har hela utbildarhandledningen och lektionsplaneringen för varje lektion lätt tillgänglig, och ger honom verktyg så att han kan förbereda lektionerna och möjliggör även leverans av undervisningsplanen steg för steg med hjälp av iPad direkt i klassen</li>
  </ul>

  <ul>
    <li>Avsnittet med anslagstavlan ger läraren möjlighet att anslå elevers föredömliga svar på tavlan, så att övriga elever kan se dem; han kan här också ge meddelanden till eleverna</li>
    <li>Ett tomt register tillhandahålls där information om eleverna förs in så att man har koll på dem och kan granska deras framsteg och sätta betyg på var och en</li>
    <li>Dessutom ingår ett elev- betygssystem som ger möjlighet att betygsätta varje steg och skriva noteringar på varje</li>
    <li>Ett kungörelse- och meddelandesystem möjliggör för läraren att skicka och ta emot personligt anpassade meddelanden till och från enskilda elever</li>
  </ul>

  Alla Ungdomar för mänskliga rättigheters undervisningsvideor, häften och annat material kan laddas ner från webbsajten, och är i linje med lektionerna; videorna kan visas omedelbart.